دانشجوی عزیز مبلغ خرید صرفا برای پایداری سیستم است.

دانلود جزوه محاسبات در پمپ، توربين و کمپرسور

آب

برو بالا