تخفیف 50% برای خرید بیشتر از سی هزار تومان تا تاریخ (1400/02/10) کد تخفیف : graphicstart

دانلود جزوه کامل ترمودینامیک 1

شیمی

حراج دانلود جزوه کامل ترمودینامیک 1

دانلود جزوه کامل ترمودینامیک 1

دانلود جزوه شیمی کوانتوم

دانلود جزوه شیمی کوانتوم

 • کاربر: میلاد دیلمی
 • قیمت: 9,000 تومان
 • دسته: ,
حراج دانلود جزوه شیمی فیزیک بارو

دانلود جزوه شیمی فیزیک بارو

دانلود جزوه کامل اصول شیمی عمومی سیلبرگ

دانلود جزوه کامل اصول شیمی عمومی سیلبرگ

 • کاربر: میلاد دیلمی
 • قیمت: 17,000 تومان
 • دسته: ,
حراج دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی 2

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی 2

دانلود جزوه اصول فرآیندهای پلیمر

دانلود جزوه اصول فرآیندهای پلیمر

دانلود جزوه شیمی تجزیه ۱

دانلود جزوه شیمی تجزیه ۱

 • کاربر: میلاد دیلمی
 • قیمت: 5,000 تومان
 • دسته: ,
حراج دانلود جزوه کامل شیمی تجزیه 2

دانلود جزوه کامل شیمی تجزیه 2

 • کاربر: میلاد دیلمی
 • قیمت: 9,000 تومان 7,500 تومان
 • دسته: ,
دانلود جزوه طیف سنجی مولکولی

دانلود جزوه طیف سنجی مولکولی

 • کاربر: میلاد دیلمی
 • قیمت: 5,000 تومان
 • دسته: ,
حراج دانلود جزوه فرمول های انتقال حرارت

دانلود جزوه فرمول های انتقال حرارت

 • کاربر: حسن دیلمی
 • قیمت: 8,000 تومان 5,000 تومان
 • دسته: ,
دانلود جزوه فرمول های مکانیک سیالات

دانلود جزوه فرمول های مکانیک سیالات

 • کاربر: حسن دیلمی
 • قیمت: 6,500 تومان
 • دسته: ,
دانلود جزوه فرمول های انتقال جرم

دانلود جزوه فرمول های انتقال جرم

 • کاربر: حسن دیلمی
 • قیمت: 6,500 تومان
 • دسته: ,
برو بالا