دانشجوی عزیز مبلغ خرید صرفا برای پایداری سیستم است.

دانلود جزوه مقاومت مصالح 1

عمران

حراج دانلود جزوه کامل استاتیک
15,000 تومان38.8%
حراج دانلود جزوه دینامیک سازه ها
15,000 تومان28.6%
حراج دانلود جزوه مصالح ساختمانی
15,000 تومان50%
حراج دانلود جزوه نقشه کشی معماری
برو بالا