دانشجوی عزیز مبلغ خرید صرفا برای پایداری سیستم است.

دانلود جزوه طراحی الگوریتم

کامپیوتر

برو بالا