دانشجوی عزیز مبلغ خرید صرفا برای پایداری سیستم است.

دانلود جزوه فرمول های انتقال حرارت

جزوه انتقال حرارت تشعشعی

برو بالا
تیکت جدید