دانشجوی عزیز مبلغ خرید صرفا برای پایداری سیستم است.

دانلود جزوه کامل ترمودینامیک 1

جزوه ترمودینامیک دانشگاه تهران

برو بالا
تیکت جدید