دانشجوی عزیز مبلغ خرید صرفا برای پایداری سیستم است.

دانلود کتاب ترمودینامیک سنجل ویرایش 5

جزوه ترمودینامیک سنجل

برو بالا
تیکت جدید