دانشجوی عزیز مبلغ خرید صرفا برای پایداری سیستم است.

دانلود حل المسائل ترمودینامیک سنجل ویرایش 9

حل المسائل فارسی ترمودینامیک سنجل ویرایش 3

برو بالا
تیکت جدید