دانشجوی عزیز مبلغ خرید صرفا برای پایداری سیستم است.

دانلود کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت ویرایش ۸

حل المسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی ون نس

برو بالا
تیکت جدید