دانشجوی عزیز مبلغ خرید صرفا برای پایداری سیستم است.

دانلود حل المسائل ترمودینامیک سنجل ویرایش 5

دانلود حل المسائل ترمودینامیک سنجل

برو بالا
تیکت جدید