دانشجوی عزیز مبلغ خرید صرفا برای پایداری سیستم است.

دانلود کتاب ترمودینامیک سنجل ویرایش 5

دانلود حل تمرین ترمودینامیک سنجل ویرایش 8

برو بالا
تیکت جدید