دانشجوی عزیز مبلغ خرید صرفا برای پایداری سیستم است.

دانلود کتاب ترمودینامیک سنجل ویرایش 5

دانلود کتاب ترمودینامیک سنجل فارسی ویرایش 3

برو بالا
تیکت جدید