دانشجوی عزیز مبلغ خرید صرفا برای پایداری سیستم است.

دانلود کتاب مبانی علوم حرارتی سنجل ویرایش 5

سنجل

برو بالا
تیکت جدید