دانشجوی عزیز مبلغ خرید صرفا برای پایداری سیستم است.

دانلود جزوه فرمول های انتقال حرارت

فرمول انتقال حرارت هدایتی

برو بالا
تیکت جدید