دانشجوی عزیز مبلغ خرید صرفا برای پایداری سیستم است.

دانلود حل المسائل ترمودینامیک سنجل ویرایش 5

پاسخنامه ترمودینامیک سنجل

برو بالا
تیکت جدید