دانشجوی عزیز مبلغ خرید صرفا برای پایداری سیستم است.

دانلود کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت ویرایش ۸

کتاب تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی

برو بالا
تیکت جدید