دانشجوی عزیز مبلغ خرید صرفا برای پایداری سیستم است.

دانلود حل المسائل ترمودینامیک سنجل ویرایش 9

کتاب حل المسائل ترمودینامیک سنجل فارسی

برو بالا
تیکت جدید