دانشجوی عزیز مبلغ خرید صرفا برای پایداری سیستم است.

دانلود حل المسائل ترمودینامیک بورگناک ویرایش 6

Thermodynamics

برو بالا
تیکت جدید