برای مشاهده کد تخفیف 100 درصدی عضو کانال تلگرامی شوید | graphictime_ir@

نمایش بیشتر

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page
kadence_form
patterns_ai_data
option-tree
kadence_lottie
rank_math_schema
rm_content_editor
kadence_form
notification
shop_order_placehold
shop_order_refund
shop_order
page
patterns_ai_data
shop_order_placehold
product_variation
kadence_lottie
kadence_form
page
shop_order_refund
shop_order
product_variation
shop_order_placehold
notification
rm_content_editor
kadence_lottie
rank_math_schema
option-tree
shop_order_refund
patterns_ai_data
option-tree
rank_math_schema
-
-
page
kadence_form
shop_order
product_variation
kadence_lottie
shop_order_refund
shop_order_placehold
notification
-
rm_content_editor
rank_math_schema
-
option-tree
دانلود جروه درس مبانی اینترنتدانلود جروه درس مبانی اینترنت
۰

فروش ها

قیمت اصلی ۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۲۰۰ تومان است.29%
هزار تومان

گالری تصاویر محصول


دانلود جروه درس مبانی اینترنت

تاریخچه اینترنت

 • پیدایش اینترنت به دهه 1960میلادی باز میگردد؛ زمانی که دولت ایالات متحده آمریکـا براسـاس طرحـی موسـوم بـه آرپـا
  ARPA مخفف آژانس تحقیق پروژههای پیشرفته که در آن زمان برای کارکردهای دفاعی بوجـود آمـده بـود، ایـن طـرح را اجـرا
  نمود. طرح این بود که کامپیوترهای موجود در شهر های مختلف در آن زمان چیزی به نام کامپیوتر شخصی وجـود نداشـت بلکـه سازمانهای بزرگ و دانشگاهها و مراکز دولتی معمولاً دارای سیستمهای کامپیوتر بزرگ مین فریم بودند کـه هـر کـدام اطلاعـات خاص خود را در آن ذخیره داشتند بتوانند در صورت نیاز با یکدیگر اتصال بر قرار نموده و اطلاعات را به یکدیگر منتقل کـرده و یـا در صورت ایجاد بستر مناسب اطلاعات را در حالت اشتراک قرار دهند.

دانلود جروه درس مبانی اینترنت

 • در همان دوران سیستمهایی بوجود آمده بودند که امکان ارتباط بین کامپیوترهای یک سازمان را از طریق شبکه مختص همـان سازمان فراهم مینمودند طوریکه کامپیوترهای موجود در بخشها یا طبقات مختلف بـا یکـدیگر تبـادل اطلاعـات نمـوده و امکـان ارسال نامه بین بخشهای مختلف سازمان را فراهم میکردند که اکنون به این سیستم ارسال نامه پست الکترونیک مـیگوینـد. امـا برای اتصال و ارتباط دادن این شبکههـای کوچـک و پراکنـده کـه هـر کـدام بـه روش و اسـتانداردهای خودشـان کـار مـیکردنـد استانداردهای جدید و مشخصی که همان پروتکل ها هستند توسط کارشناسان وضع شد.

 

 • سرانجام درسال 1961میلادی تعداد 42 کامپیوتر در ایالت مختلف با موفقیت ارتباط برقرار کردند و با اضافه شدن واژه نت بـه
  طرح اولیه، نام آرپانت ArpaNet برای آن منظور شد. در دهه 1970میلادی با تعریف پروتکلهای جدیدتر از جمله TCP کـه تـا
  به امروز رواج دارد و نیز مشارکت کامپیوترهای میزبان Host بیشتر به آرپانت و حتی گسترده شدن آن به برخی نـواحی فراتـر از مرزهای ایالات متحده، آرپانت شهرت بیشتری یافت و ایده اینترنت همراه با جزییات بیشتر راجع به شبکه های کـامپیوتری مطـرح گشت

 

 • تا اینکه طی سالهای پایانی دهه 1970شبکه های مختلف تصمیم گرفتند بـه صـورت شـبکهای بـا یکـدیگر ارتبـاط برقـرار
  نمایند و آرپانت را بعنوان هسته اصلی انتخاب کردند. بعدها در سال 1993میلادی نام اینترنت روی این شبکه بزرگ گذاشته شد وب یا همان WWW که مخفف World Wide Webبه فارسی :تارجهانگستر میباشد توسط آزمایشگاه اروپایی فیزیـک ذرات Cern بخاطر نیاز آنها به دسترسی مرتبتر و آسانتر به اطلاعات موجود روی اینترنت ابداع گشت. در این روش اطلاعات به صورت مستنداتی صفحهای بر روی شبکه اینترنت قرار میگیرند و بوسیله یک مرورگر وب قابل مشاهده هستند و هم اکنـون کارکردهـای بسیاری دارند.

تاریخچه اینترنت در ایران

 • سال1371تعداد کمی از دانشگاههای ایران، از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گـیلان، توسـط مرکـز تحقیقـات
  فیزیک نظری و از طریق پروتکل UUCP به اینترنت وصل میشوند تا با دنیای خارج ایمیل رد و بدل کنند.سال : 1372در سال 1372هجری شمسی ایران نیز به شبکه اینترنت پیوست. نخستین رایانهای که در ایران بـه اینترنـت متصل شد مرکز تحقیقات فیزیک نظری در ایران بود. در حال حاضر نیز این مرکـز یکـی از مرکزهـای خـدمات اینترنـت در ایـران است.مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، بعنوان تنها نهاد ثبت اسامی قلمرو ir در ایران به رسمیت شناخته میشـود. ایـن قلمرو مشخّصه تعیین شده برای هویت ایران در فضای اینترنت است.

 

 • سال 1373مؤسسه ندا رایانه تأسیس میشود. پس از راهاندازی اولین بولتن بورد BBS در عرض یک سال نیـز اولـین وب سایت ایرانی داخل ایران را راهاندازی میکند. همچنین، این مؤسسه روزنامه همشهری را به زبـان فارسـی در اینترنـت منتـشر میکند، که این اولین روزنامه رسمی ایرانی در وب محسوب میشود. در همین سال بدنبال اتـصال بـه اینترنـت از طریـق مـاهواره جزوه درس مبانی اینترنت 3 کانادائی کد ویژن Cadvision مؤسسه ندا رایانه فعالیت بازرگانی خود را بعنوان اولین شرکت خدمات سـرویس اینترنتـیISP آغاز میکند.

 

 • سال 1374 مجلس ایران تأسیس شرکت امور ارتباطات دیتا تحـت نظـر شـرکت مخـابرات ایـران را تـصویب مـیکنـد و مسؤلیت توسعه خدمات دیتا در سطح کشور را بطور انحصاری در اختیار آن شرکت قرار میدهد سال : 1377 پروژه یونیکد در ایران با قرارداد شورای عالی انفورماتیک و همکاری بنیاد دانش و هنر واقع در انگلستان و بـا نظارت و مدیریت فنّی دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان فارسی وب آغاز میشود. هدف پروژه اینست که با گنجانـدن کامـل و جامع الفبای فارسی در استاندارد یونیکد، نشر فارسی در کامپیوتر، مخصوصاً اینترنت و وب، استاندارد شـود و اصـولاً مـشکل قلـم فونت های غیر استاندارد موجود در نرم افزارهای ایرانی حل شود.

 

 • جزوه درس مبانی اینترنت 4 اصطلاحات و مفاهیم اولیه orld W ide W ebW وب جهان گستروب جهان گستر که معمولاً به صورت مختصر WWW نمایش داده می شود، به مجموعه اسنادی گفته می شود کـه بـه صـورت صفحات مخصوصی به نام صفحه وب بر روی شبکه اینترنت قرار داده شده است.گاهی اوقات به وب جهـان گـستر، شـبکه جهـانی وب نیز می گویند. هر صفحه وب می تواند ترکیبی از متن، تصویر، صدا، . فیلم و … باشد. صفحات وب به یکدیگر مرتبط هستند که این ارتباط از طریق فوق پیوند Hyperlinkانجام می شود Hyperlink فوق پیوند ارتباط بین یکی از اجزای یک صفحه با عنصری از همان صفحه یا صفحه وب دیگر را فوق پیوند می گوییم یک Hyperlink قطعه از متن یا تصویر روی صفحه وب است که وقتی روی آن کلیـک مـی کنـیم یکـی از مـوارد زیـر اتفـاق خواهد افتاد

https://graphicstart.ir?p=948

آخرین محصولات

41%
قیمت اصلی ۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۸۰۰ تومان است.40.8%
۰ فروش        
52%
دانلود کتاب اندیشه اسلامی 2 جمعی از نویسندگان
قیمت اصلی ۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۰۰۰ تومان است.52%
۰ فروش        
52%
دانلود حل المسائل استاتیک مریام ویرایش چهارم فارسی
قیمت اصلی ۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۰۰۰ تومان است.52%
۰ فروش        
برو بالا
تیکت جدید