دانشجوی عزیز مبلغ خرید صرفا برای پایداری سیستم است.

دانلود جزوه روانشناسی بالینی

دسته بندی : /


تعداد فروش

1 فروش

نقد و بررسی

0 کاربر

تاریخ انتشار

05 آذر 1399

تاریخ انتشار کتاب

2014

فایل دانلودی

PDF

حجم

3.65 مگابایت

تعداد صفحات

271

زبان

فارسی

دانلود جزوه روانشناسی بالینی

مروری به برکتاب

معرفی روانشناسی بالینی: (Clinical Psychology)

از روانشناسی بالینی تعاریف متعددي به عمل آمده است. بعضی از این تعاریف به موضوع مورد نظر و برخی دیگر بر
روش علمی مورد استفاده این رشته علمی تاکید دارند

عوامل موثر در شکل گیري حرفه روانشناسی بالینی:

یکی از افراد بسیار مؤثر در پیشرفت رشته روانشناسی و بهبود مراقبت هاي بیمارستانی فیلیپ پینل فرانسوي بود.
کارهاي پینل، نقطه عطفی در تحول و پیشرفت روانپزشکی و روانشناسی بالینی محسوب می شود. سایر افرادي که
در این زمینه خدمات زیادي ارائه کردند عبارتند از: ویلیام توك، الی تاد، دروتی دیکس. همچنین در پیشرفت رشته
روانشناسی بالینی نیروهاي اجتماعی و عقاید حاکم بر زمانه این افراد نیز مهم بودند. از جمله این نیروها، فلاسفه و
نویسندگان قرن نوزدهم بودند که خواهان برابري و مراعات شأن انسان ها بودند

تاریخچه رشته روانشناسی بالینی در زمینه تشخیص و سنجش:

فرانسیس گالتون سعی کرد تا از روش در شناخت تفاوتهاي فردي مردم استفاده کند. او به سنجش تیز
حسی، مهارت هاي حرکتی و زمان واکنش علاقه داشت.
مک کین کتل اصطلاح آزمونهاي روانی را متداول کرد.
امیل کراپلین کارهاي تشخیصی خود را در سال 1913ارائه کرد. او بیماریهاي روانی را به دو نوع بیماري علاج پذیر
و علاج ناپذیر تقسیم نمود. از نظر کراپلین بیماریهاي علاج پذیر معلول عوامل برون زاد و بیماریهاي علاج ناپذیر
معلول عوامل درون زاد بودند.
یکی از مهم ترین تحولات در سال هاي 1900تا ،1919بالا گرفتن جریان اندازه گیري روانی یا روان آزمایی
تشخیصی بود. این تحول نیروي اصلی خود را از کارهاي آلفرد بینه گرفت. او با کمک تئودر سیمون اولین آزمون
سنجش هوش کودکان را در سال 1908تهیه نمودبع . داً لوئیس ترمن در سال 1916نسخه آمریکایی این آزمون را
تهیه کرد

روشهاي تحقیق در روانشناسی بالینی


بنیادي ترین و متداول ترین روش تحقیق، مشاهده است. می توان با استفاده از مشاهده، فرضیه هایی تدوین کرد و
به بوته آزمایش گذاشت. در واقع مشاهده در ضمن روش هاي دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در روش
آزمایشی، بررسی موردي و… نیز ما از روش مشاهده استفاده می کنیم.


انواع مشاهده


الف. مشاهده غیر منظم:
یعنی مشاهده تصادفی و اتفاقی یک پدیده. این نوع مشاهده به ندرت مبناي دانش می
شود. اما ممکن است از طریق مشاهده تصادفی، فرضیه هایی در ذهن ما شکل بگیرد و با استفاده از روش هاي دیگر
ما آنها را مورد آزمایش قرار دهیم.
ب. مشاهده طبیعی: این نوع مشاهده در محیط طبیعی صورت می گیرد اما دقیق تر و منظم تر است. این نوع
مشاهده تصادفی و آزاد نیست بلکه کاملاً برنامه ریزي شده است.در این نوع مشاهده، مشاهده گر کنترلی اعمال نمی
کند و اجازه می دهد اتفاقات آزادانه روي دهند. این نوع مشاهده، روي عده کمی یا وضعیت هاي محدودي صورت
می گیرد.
بسیاري از نظریه پردازان مطرح روانشناسی مثل؛ فروید، پیاژه، لورنس و… از این روش براي برپایی نظریه هاي خود
استفاده کردند

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود جزوه روانشناسی بالینی”
برو بالا