برای مشاهده کد تخفیف 100 درصدی عضو کانال تلگرامی شوید | graphictime_ir@

نمایش بیشتر

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page
kadence_form
patterns_ai_data
option-tree
kadence_lottie
rank_math_schema
rm_content_editor
kadence_form
notification
shop_order_placehold
shop_order_refund
shop_order
page
patterns_ai_data
shop_order_placehold
product_variation
kadence_lottie
kadence_form
page
shop_order_refund
shop_order
product_variation
shop_order_placehold
notification
rm_content_editor
kadence_lottie
rank_math_schema
option-tree
shop_order_refund
patterns_ai_data
option-tree
rank_math_schema
-
-
page
kadence_form
shop_order
product_variation
kadence_lottie
shop_order_refund
shop_order_placehold
notification
-
rm_content_editor
rank_math_schema
-
option-tree
دانلود 120 جلد کتاب های مصالح سازه ای پیشرفته دانلود 120 جلد کتاب های مصالح سازه ای پیشرفته
۰
فروش ها
قیمت اصلی ۱۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۲۰۰ تومان است.88% هزار تومان

گالری تصاویر محصول


دانلود 120 جلد کتاب های مصالح سازه ای پیشرفته

Advanced Structured Materials

دانلود رایگان مجموعه 120 جلدی مصالح مهندسی پیشرفته

دانلود 120 جلد کتاب های مصالح سازه ای پیشرفته

کاربرد و نقش مصالح در زمینه های مختلف مهندسی هر روز در حال تحول و تغییر است و برای پیشرفت در زمینه مصالح مهندسی به مطالعات گسترده ای نیاز است. محققان همیشه به دنبال ترکیب مصالح جدید و استفاده از مصالح نوین و جدید برای ارائه ابعاد جدید توانایی مواد در بهبود ویژگی های رفتاری سیستم های انسانی هستند.

مطالعات در زمینه مصالح مهندسی در ابعاد مختلف از خرد تا کلان. در این مطالعات ، تأثیر برهم کنش مواد با یکدیگر و با سیستم نیز باید بررسی شود. این مجموعه از کتاب ها ، با مطالعه دقیق خواص فوق الذکر ، به روابط اساسی در مواد (مکانیکی ، شیمیایی ، الکتریکی) و نحوه تعامل آنها با سیستم اطراف می پردازد. در زیر لیستی از کتابهای مربوط به مواد پیشرفته ساختاری و یک لینک دانلود رایگان وجود دارد.

توجه: 120 جلد از 134 کتاب در مورد مصالح سازه ای پیشرفته قرار داده شده است. بقیه کتابهای منتشر شده به دلیل کمبود نسخه الکترونیکی یا چاپ در آینده قرار نگرفته اند و به محض دسترسی در این پست قرار می گیرند.

برخی از موضوعات در سری کتاب های مصالح سازه ای پیشرفته به صورت زیر می باشد:

1- مصالح کلاسیک مسلح شده فیبری (Fiber Reinforced Classic Materials)
2- کامپوزیت های فلزی ماتریسی (Metal Matrix Composites – MMcs)
3- کامپوزیت های ریز متخلخل (Micro Porous Composites)
4- مصالح ریزشبکه بندی شده (Micro Channel Materials)
5- مصالح چند لایه (Multilayered Materials)
6- مصالح سلولی (Cellular Materials)
7- مصالح متخلخل (Porous Materials)
8- سازه های خرپایی (Truss Structures)
9-مصالح نانوکامپوزیت (NanoComposite Materials)
10- زیست موادها (Biomaterials)
11- فلزهای ریزمتخلخل (Nanoporous Metals)
12- بتن (Concrete)
13- مصالح پوششی (Coated Materials)
14- مصالح هوشمند (Smart Materials)

لیست کتاب های موجود در این مجموعه

(Advanced Structured Materials 1) Computer Methods in Mechanics Lectures of the CMM 2009

(Advanced Structured Materials 2) Heat Transfer in Multi-Phase Materials

(Advanced Structured Materials 3) Materials with Complex Behaviour Modelling, Simulation

(Advanced Structured Materials 4) New Frontiers of Nanoparticles and Nanocomposite Materials

(Advanced Structured Materials 5) Carbon and Oxide Nanostructures_ Synthesis, Characterisation and Applications

(Advanced Structured Materials 6) Hybrid Adhesive Joints

(Advanced Structured Materials 7) Mechanics of Generalized Continua

(Advanced Structured Materials 8) Structural Connections for Lightweight Metallic Structures

(Advanced Structured Materials 9) Recent Advances in Elastomeric Nanocomposites

(Advanced Structured Materials 10) Fabrication and Characterization in the Micro-Nano Range_ New Trends for Two and Three D

(Advanced Structured Materials 11) Advances in Elastomers I

(Advanced Structured Materials 12) Advances in Elastomers II

(Advanced Structured Materials 13) Heat and Mass Transfer in Porous Media

(Advanced Structured Materials 14) Analysis and Design of Biological Materials and Structures

(Advanced Structured Materials 15) Shell-like Structures_ Non-classical Theories and Applications

(Advanced Structured Materials 16) Materials with Complex Behaviour II

(Advanced Structured Materials 17) Damage and Fracture of Composite Materials and Structures

(Advanced Structured Materials 18) Advances in Natural Polymers_ Composites and Nanocomposites

(Advanced Structured Materials 19) Advanced Materials Modelling for Structures

(Advanced Structured Materials 20) Transport Processes in Porous Media

(Advanced Structured Materials 21) Mathematical Modeling in Mechanics of Granular Materials

(Advanced Structured Materials 22) Generalized Continua as Models for Materials

(Advanced Structured Materials 23) tuPOY_ Thermally Unstable Partially Oriented Yarns_ Silicon of the Future

(Advanced Structured Materials 24) Wave Dynamics of Generalized Continua

(Advanced Structured Materials 25) Design of Adhesive Joints Under Humid Conditions

(Advanced Structured Materials 26) Photochemical Behavior of Multicomponent Polymeric-based Materials

(Advanced Structured Materials 27) Numerical Analysis of Heat and Mass

(Advanced Structured Materials 28) Modeling High Temperature Materials Behavior for Structural Analysis_ Part I

(Advanced Structured Materials 29) Characterization and Development of Biosystems and Biomaterials

(Advanced Structured Materials 30) Surface Effects in Solid Mechanics Models, Simulations and Applications

(Advanced Structured Materials 31) Mechanics and Properties of Composed Materials and Structures

(Advanced Structured Materials 32) Design and Analysis of Materials and Engineering Structures

(Advanced Structured Materials 33) Properties and Characterization of Modern Materials

(Advanced Structured Materials 34) Alternative Energies_ Updates on Progress

(Advanced Structured Materials 35) Numerical Modeling of Materials Under Extreme Conditions

(Advanced Structured Materials 36) Industrial and Technological Applications of Transport in Porous Materials

(Advanced Structured Materials 37) Solder Joint Reliability Assessment_ Finite Element Simulation Methodology

(Advanced Structured Materials 38) The complete works of Gabrio Piola_ Volume I_ Commented Eng

(Advanced Structured Materials 39) Characterization of Carbon Nanotube Based Composites under Consideration of Defects

(Advanced Structured Materials 40) Advances in Bio-Mechanical Systems and Materials

(Advanced Structured Materials 41) Experimental and Numerical Investigation of Advanced Materials and Structures

(Advanced Structured Materials 42) Generalized Continua as Models for Classical and Advanced Materials

(Advanced Structured Materials 43) Optimization of Structures and Components

(Advanced Structured Materials 44) Engineering Applications of Computational Fluid Dynamics

(Advanced Structured Materials 45) Shell and Membrane Theories in Mechanics and Biology_ From Macro- to Nanoscale Structures

(Advanced Structured Materials 46) Mechanics for Materials and Technologies

(Advanced Structured Materials 47) Modeling Steel Deformation in the Semi-Solid State

(Advanced Structured Materials 48) Transport Phenomena and Drying of Solids and Particulate Materials

(Advanced Structured Materials 49) Computational Modeling, Optimization and Manufacturing Simulation of Advanced Engineering Materials

(Advanced Structured Materials 50) Contact Mechanics of Articular Cartilage Layers_ Asymptotic Models

(Advanced Structured Materials 51) Non-Classical Continuum Mechanics_ A Dictionary

(Advanced Structured Materials 52) Strength of Materials and Theory of Elasticity in 19th Century Italy_ A Brief Account of the History of Mechanics of Solids

(Advanced Structured Materials 53) Biocompatible Glasses_ From Bone Regeneration to Cancer Treatment

(Advanced Structured Materials 54) Design and Computation of Modern Engineering Materials

(Advanced Structured Materials 55) Computational Reality_ Solving Nonlinear and Coupled Problems in Continuum Mechanics

(Advanced Structured Materials 56) Rubber Based Bionanocomposites_ Preparation

(Advanced Structured Materials 57) Inelastic Behavior of Materials and Structures Under Monotonic and Cyclic Loading

(Advanced Structured Materials 58) Biomaterials and Medical Devices_ A Perspective from an Emerging Country

(Advanced Structured Materials 59) Wave Dynamics and Composite Mechanics for Microstructured Materials and Metamaterials

(Advanced Structured Materials 60) Advanced Methods of Continuum Mechanics for Materials and Structures

(Advanced Structured Materials 61) Machining, Joining and Modifications of Advanced Materials

(Advanced Structured Materials 62) EMR_ESR_EPR Spectroscopy for Characterization of Nanomaterials

(Advanced Structured Materials 63) Drying and Energy Technologies

(Advanced Structured Materials 64) From Creep Damage Mechanics to Homogenization Methods

(Advanced Structured Materials 65) Materials Design and Applications

(Advanced Structured Materials 66) Advances in Biomaterials for Biomedical Applications

(Advanced Structured Materials 67) Variational Continuum Multiphase Poroelasticity_ Theory and Applications

(Advanced Structured Materials 68) Laser Beam Micro-milling of Micro-channels in Aerospace Alloys

(Advanced Structured Materials 69) Mathematical Modelling in Solid Mechanics

(Advanced Structured Materials 70) Mechanical and Materials Engineering of Modern Structure and Component Design

(Advanced Structured Materials 71) Applications of Computational Tools in Biosciences and Medical Engineering

(Advanced Structured Materials 72) Improved Performance of Materials : Design and Experimental Approaches

(Advanced Structured Materials 73) Advances in Shape Memory Materials

(Advanced Structured Materials 74) Eco-friendly Polymer Nanocomposites_ Chemistry and Applications

(Advanced Structured Materials 75) Eco-friendly Polymer Nanocomposites_ Processing and Properties

(Advanced Structured Materials 76) Novel Bismuth-Oxyhalide-Based Materials and their Applications

(Advanced Structured Materials 77) Asymptotical Mechanics of Composites :Modelling Composites without FEM

(Advanced Structured Materials 78) Fly Ash Zeolites_ Innovations, Applications, and Directions

(Advanced Structured Materials 79) Advances in Nanomaterials

(Advanced Structured Materials 80) Advances in Mechanics of Materials and Structural Analysis

(Advanced Structured Materials 81) Analysis and Modelling of Advanced Structures and Smart Systems

(Advanced Structured Materials 82) Cancellous bone _ mechanical characterization and finite elem

(Advanced Structured Materials 83) Recent Trends in Nanomaterials_ Synthesis and Properties

(Advanced Structured Materials 84) Nanomaterials and Their Applications

(Advanced Structured Materials 85) Engineering Applications for New Materials and Technologies

(Advanced Structured Materials 86) Equivalent Stress Concept for Limit State Analysis

(Advanced Structured Materials 87) Advances in Mechanics of Microstructured Media and Structures

(Advanced Structured Materials 88) Vibrations of Hollow Elastic Bodies

(Advanced Structured Materials 89) Generalized Models and Non-classical Approaches in Complex Materials 2

(Advanced Structured Materials 90)

(Advanced Structured Materials 91) Indentation Testing of Biological Materials

(Advanced Structured Materials 92) Engineering Design Applications

(Advanced Structured Materials 93) Transport Phenomena in Multiphase Systems

(Advanced Structured Materials 94) Problems of Nonlinear Mechanics and Physics of Materials

(Advanced Structured Materials 95) Short Fibre Reinforced Cementitious Composites and Ceramics

(Advanced Structured Materials 96) Eigenvalue and Eigenvector Problems in Applied Mechanics

(Advanced Structured Materials 97) The Complete Works of Gabrio P

(Advanced Structured Materials 98) Materials Design and Applications II

(Advanced Structured Materials 99) Asymptotic Analysis of Spatial Problems in Elasticity

(Advanced Structured Materials 100) State of the Art and Future Trends in Material Modeling

(Advanced Structured Materials 101) Adhesion in Layered Cement Composites

(Advanced Structured Materials 102) Advanced Engineering for Processes and Technologies

(Advanced Structured Materials 103) Dynamical Processes in Generalized Continua and Structures

(Advanced Structured Materials 104) Nanomaterials for Advanced Biological Applications

(Advanced Structured Materials 105) Self-Healing Nanotextured Vascular Engineering Materials

(Advanced Structured Materials 106) Thin-walled Laminated Structures_ Buckling, Vibrations and Their Suppression

(Advanced Structured Materials 107)

(Advanced Structured Materials 108) New Achievements in Continuum Mechanics and Thermodynamics_ A Tribute

(Advanced Structured Materials 109) Wave Dynamics, Mechanics and Physics of Microstructured Metamaterials_ Theoretical and Experimental Methods

(Advanced Structured Materials 110) Recent Developments in the Theory of Shells

(Advanced Structured Materials 111) Polyurethane Insulation Foams For Energy And Sustainability

(Advanced Structured Materials 112) Modeling High Temperature Materials Behavior for Structural Analysis_ Part II

(Advanced Structured Materials 113) Engineering Design Applications II_ Structures, Materials and Processes

(Advanced Structured Materials 114) Contributions to Advanced Dynamics and Continuum Mechanics

(Advanced Structured Materials 115) Shape Memory Polymers, Blends and Composites

(Advanced Structured Materials 116) Nanoelectronic Materials_ Fundamentals and Applications

(Advanced Structured Materials 117) Advances in Mechanics of High-Temperature Materials

(Advanced Structured Materials 118) Nanomaterials for Healthcare, Energy and Environment

(Advanced Structured Materials 119) Progress in Engineering Technology_ Automotive, Energy Generation, Quality Control

(Advanced Structured Materials 120) Higher Gradient Materials and Related Generalized Continua

(Advanced Structured Materials 121) Plasticity, Damage and Fracture in Advanced Materials

حتما ببینید: دانلود حل المسائل مقاومت مصالح هیبلر ویرایش 10

حتما ببینید: دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1

حتما ببینید: دانلود جزوه راهنمای کتاب زبان عمومی General English Book for Engineering

حتما ببینید: دانلود حل المسائل و کتاب فیزیک هالیدی ویرایش 10

حتما ببینید: دانلود حل المسائل مقاومت مصالح جانسون ویرایش 7

توصیه مدیر سایت: اگر دانشجو هستی به هیچ وجه این مجموعه را از دست نده

https://graphicstart.ir?p=3343

برچسب ها:

آخرین محصولات

34%
دانلود حل المسائل مهندسی مکانیک سیالات الگر ویرایش 9
قیمت اصلی ۲۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۲۰۰ تومان است.33.8%
۰ فروش        
34%
دانلود حل المسائل مدارهای الکتریکی نیلسون ویرایش 9
قیمت اصلی ۲۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۲۰۰ تومان است.33.8%
۰ فروش        
63%
دانلود کتاب ریاضیات مهندسی لادیس کوواک فارسی
قیمت اصلی ۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۲۰۰ تومان است.63.2%
۰ فروش        
برو بالا
تیکت جدید