کتاب استاتیک مریام ویرایش 6 به دلیل دقت ، وضوح و کاربردهای آن معروف است مکانیک برای مهندسین ، از مریام و کرایگ که در ویرایش خود بیش از 50 سال پایه محکمی از اصول مکانیک را ارائه کرده است.

 

این کتاب در حال حاضر در چاپ ششم خود به خوانندگان کمک می کند تا مهارت های حل مسئله خود را با انواع مختلفی از مشکلات بسیار جالب مربوط به طراحی مهندسی توسعه دهند.

 

در این نسخه ، بیش از 50 درصد مشکلات جدید هستند. راه حل شامل مشکلات زیادی برای کمک به خوانندگان برای ایجاد تجسم و توسعه مهارتهای لازم برای حل مشکلات ایستا است ، این کتاب تأکید ویژه ای بر ایجاد نمودارهای بدن آزاد ، مهمترین مهارت مورد نیاز برای حل مشکلات مکانیکی دارد.