کتاب استاتیک مریام ویرایش  7  همچنان همان مواد با کیفیت بالا را که در نسخه های قبلی مشاهده شده است ، ارائه می دهد.کتاب به طور گسترده با نثر به روز شده برای وضوح محتوا بازنویسی می شود ، با مشکلات جدید عالی در زمینه های کاربرد جدید ، دستورالعمل برجسته در مورد نمودار بدن آزاد و مکمل های الکترونیکی جدید برای کمک به خوانندگان.

 

مطالب کتاب از نظم نسخه قبلی پیروی می کند ، برخی از موضوعات گسترش یافته ، نمونه ها جایگزین شده اند و توضیحات بسیاری از موضوعات با بازسازی جدید و دقیق عبارات انتخاب شده بهبود یافته است.

 

کسانی که از قبل کتاب را می شناختند متوجه می شوند که این اثر هنری به شدت افزایش یافته است تا مطالب واقع گرایانه و قابل فهم تر شود. در این نسخه مشکلات بیشتری نسبت به نسخه های قبلی وجود دارد و تقریباً همه آنها جدید هستند.