برای مشاهده کد تخفیف 100 درصدی عضو کانال تلگرامی شوید | graphictime_ir@

نمایش بیشتر

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page
kadence_form
patterns_ai_data
option-tree
kadence_lottie
rank_math_schema
rm_content_editor
kadence_form
notification
shop_order_placehold
shop_order_refund
shop_order
page
patterns_ai_data
shop_order_placehold
product_variation
kadence_lottie
kadence_form
page
shop_order_refund
shop_order
product_variation
shop_order_placehold
notification
rm_content_editor
kadence_lottie
rank_math_schema
option-tree
shop_order_refund
patterns_ai_data
option-tree
rank_math_schema
-
-
page
kadence_form
shop_order
product_variation
kadence_lottie
shop_order_refund
shop_order_placehold
notification
-
rm_content_editor
rank_math_schema
-
option-tree
دانلود جزوه سازه های آبی دانلود جزوه سازه های آبی
دانلود جزوه سازه های آبی
۱۳
فروش ها
14,200 تومان18.9% هزار تومان
افزودن به سبد خرید

گالری تصاویر محصول

۱۲۳۴۵۶

تعداد فروش

13 فروش

نقد و بررسی

0 کاربر

تاریخ انتشار

13 اسفند 1399

فایل دانلودی

PDF

حجم

10.6 مگابایت

تعداد صفحات

409 صفحه

دانلود جزوه سازه های آبی دکتر یزدانی

در این پست جزوه سازه های آبی را می توانید از طریق گزینه افزودن به سبد خرید دانلود نمایید.

 

سازه های آبی

در این پست جزوه سازه های آبی رو برای شما آماده کردیم.

در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن، ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺒﻊ و ذﺧﯿﺮه آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ، درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪﻫﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی، ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی آﺑﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل آب ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎی آﺑﯽ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺣﺪاث ﮔﺮدد.
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ، ﮐﺎﻧﺎل، زﯾﺮﮔﺬر، ﻓﻠﻮم، ﺗﺒﺪﯾﻞ، ﺳﯿﻔﻮن،ﺷﯿﺐ ﺷﮑﻦ، ﺗﻨﺪآب، ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ درس آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﺳﺖ.
در ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻤﺌﻦ آب از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺼﺮف، ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

این جزوه سازه های آبی که به صورت تایپ شده است شامل ۴۰۹ اسلاید می باشد که به صورت pdf درآورده شده است.

 

حتما ببینید: کتاب طراحی گام به گام سازه های فولادی

حتما ببینید: دانلود حل المسائل مقاومت مصالح جانسون ویرایش ۷

حتما ببینید: دانلود کتاب تمامی فرمول های مهندسی عمران

حتما ببینید: دانلود لغات زبان تخصصی درس مکانیک خاک و پی

حتما ببینید: دانلود جزوه فرمول های ترمودینامیک ۱ و ۲

 

سرفصل های سازه های آبی

جزوه ای که امروز برای دانلود بر روی سایت قرار داده ایم جزوه سازه های آبی می باشد.

از خصوصیات جزوه سازه های آبی که قرار دادیم از مثال های متعدد ، نمونه سوال ، سوالات تستی ، درسنامه ، فرمول ها و جمع بندی درس بهره مند شوید.

 

فصل های سازه های آبی

معرفی

 • انواع سازه های آب
  مراحل کلی طراحی و اجرای سازه های آب
  و …

فصل اول: کانال ها

 • اهداف پیش بینی شده از طراحی کانال
 • عوامل موثر بر شکل مقطع کانال
 • طبقه بندی انواع کانال ها با توجه به مواد بدنه
 • معیارهای تعیین شیب جانبی کانال
 • بهترین بخش هیدرولیک
 • طراحی کانال غیر فرسایشی
 • و …

فصل دوم: تبدیل ها

 • هدف از ساخت تبدیل ها
 • مشکلات مربوط به تبدیل
 • تعیین مشخصات تبدیل بین بخشهای بالادست و پایین دست
 • زیرگذر آبریز کالورت
 • اشکال مختلف رنگ
 • نکات طراحی زیرگذر هیدرولیکی در کانال های آبیاری
 • فرایند طراحی زیرگذر
 • آشنایی با انواع مختلف نشت
 • طراحی انواع سرریز
 • استخر آرامش
 • طبقه بندی شیرآلات براساس مکان
 • به انواع شیرها نیرو می دهد
 • مشکلات سوپاپ
 • انواع سدها
 • مهر و موم در سدها
 • آشنایی با انواع سرریز و پیامدهای آنها

 

 

توصیه مدیر سایت: اگر دانشجو هستی و درس سازه های آبی داری به هیچ وجه این جزوه را از دست ندهید

در انتها نظر را خود را درباره جزوه سازه های آبی با ما در میان بگذارید.

تایتل

برو بالا
تیکت جدید