برای مشاهده کد تخفیف 100 درصدی عضو کانال تلگرامی شوید | graphictime_ir@

نمایش بیشتر

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page
kadence_form
patterns_ai_data
option-tree
kadence_lottie
rank_math_schema
rm_content_editor
kadence_form
notification
shop_order_placehold
shop_order_refund
shop_order
page
patterns_ai_data
shop_order_placehold
product_variation
kadence_lottie
kadence_form
page
shop_order_refund
shop_order
product_variation
shop_order_placehold
notification
rm_content_editor
kadence_lottie
rank_math_schema
option-tree
shop_order_refund
patterns_ai_data
option-tree
rank_math_schema
-
-
page
kadence_form
shop_order
product_variation
kadence_lottie
shop_order_refund
shop_order_placehold
notification
-
rm_content_editor
rank_math_schema
-
option-tree
دانلود کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش ششم دانلود کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش ششم
۳
فروش ها
قیمت اصلی ۲۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۲۰۰ تومان است.20% هزار تومان

گالری تصاویر محصول


دانلود کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش ششم

مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش 6

دانلود کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش ششم

کتاب مقاومت مصالح بخشی از علم مواد است که مقاومت مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آنها را به طور کلی بررسی می کند (مانند تنش ، کرنش ، تغییر شکل و رابطه تنش و فشار)

 

هدف اصلی از کتاب مقاومت مصالح فراهم آوردن بستری برای مهندسان آینده جهت تجزیه و تحلیل و طراحی ماشین آلات مختلف و سازه های تحمل بار است. تجزیه و تحلیل و طراحی هر سازه شناخته شده شامل محاسبه تنش ها و تغییر شکل ها است. در مقاومت مصالح بیرجانسون ، مقاومت یک ماده توانایی مقاومت در برابر بار عمل بدون شکستن ماده است. این بخش به مفهوم تنش اختصاص دارد و روشهای استفاده شده برای تحلیل و طراحی ماشین آلات و سازه های باربر را معرفی می کند.

 

نیرویی که روی سطح وارد می شود یا شدت نیروهای توزیع شده در یک بخش ، تنش وارده بر آن قسمت نامیده می شود و با حرف یونانی σ (سیگما) نشان داده می شود. بنابراین ، تنش در عضوی که سطح مقطع آن A و تحت تأثیر بار محوری P است ، به عنوان σ = F / A بیان می شود.

 

بار محوری نیرویی است که در امتداد محور طولی عضو وارد می شود. به عبارت دیگر ، نیروهایی که باعث طولانی شدن یا کوتاه شدن اندام می شوند ، نیروهای محوری هستند. معادله σ = F / A را تنش عمودی می نامند که F بار محوری بر سطح مقطع A است. این معادله نشان دهنده تنش متوسط ​​در سطح مقطع است و نه تنش در یک نقطه خاص مانند Q مقطع .

 

به طور کلی ، مقدار به دست آمده برای تنش σ در نقطه Q با مقدار تنش متوسط ​​به دست آمده از معادله σ = F / A متفاوت است اما در عمل فرض بر این است که توزیع تنش های عمودی در عضو تحت بار محوری است یکنواخت در نزدیکی نقاط استفاده از بارها. چنین بارگذاری را بارگذاری محوری مرکزی می نامند. در بارگذاری محوری خارج از مرکز ، توزیع تنش یکنواخت نیست.

 

کتاب بیر جانسون در مورد مقاومت مواد یکی از مشهورترین منابع برای مقاومت مصالح است که به عنوان مرجع اصلی مهندسی مواد ، مکانیک و مهندسی عمران در بسیاری از دانشگاههای کشور آموزش داده می شود. سبک روان نوشتن و حل مثالهای بی شماری در همه فصل ها ، این کتاب را به یکی از بهترین منابع برای یادگیری درس قدرت مواد تبدیل کرده است.

شرح انگلیسی کتاب مقاومت مصالبح بیر جانسون ویرایش ششم

 

Strength of materials is a part of materials science that studies the strength of engineering materials and their mechanical behavior in general (such as stress, strain, deformation and the relationship between stress and strain)

.

The main purpose of the material strength course is to provide a platform for future engineers to analyze and design various machines and load-bearing structures. Analysis and design of any known structure includes calculation of stresses and deformations.

 

In materials science, the resistance of a substance is its ability to withstand the load of action without breaking the substance. This section is dedicated to the concept of stress and introduces the methods used to analyze and design machines and load-bearing structures

.

The force exerted on the surface or the intensity of the forces distributed over a section is called the stress exerted on that section and is denoted by the Greek letter σ (sigma). Therefore, the stress in a member whose cross-sectional area is A and under the influence of axial load P is expressed as σ = F / A

.

Axial load is the force applied along the longitudinal axis of the member. In other words, the forces that cause the limb to lengthen or shorten are the axial forces. The equation σ = F / A is called the vertical stress at which F is the axial load on the cross section A. This equation represents the mean stress on the cross section and not the stress at a specific point such as Q of the cross section

.

In general, the value obtained for the stress σ at the point Q differs from the mean stress value obtained from the equation σ = F / A. But in practice, it is assumed that the distribution of vertical stresses in the member under axial loading is uniform near the points of application of loads. Such loading is called central axial loading. In eccentric axial loading, the stress distribution is not uniform

.

Beer-Johnson’s book on material strength is one of the most famous references for material strength, which is taught as the main reference for materials engineering, mechanics and civil engineering in many universities in the country. Fluent writing style and solving numerous examples in all chapters has made this book one of the best references for learning the material strength lesson.

فهرست مطالب

فصل۱: مقدمه – مفهوم تنش
فصل۲: تنش و کرنش – بارگذاری محوری
فصل۳: پیچش
فصل۴: خمش خالص
فصل۵: تحلیل و طراحی تیرها در خمش
فصل۶: تنش برشی در تیرها و عضوهای جدارنازک
فصل۷: تبدیلات تنش وکرنش
فصل۸: تنش‌های اصلی در شرایط معین بارگذاری
فصل۹: خیز تیرها
فصل۱۰: ستون‌ها
فصل۱۱: روش‌های انرژی
پیوست

اطلاعات تکمیلی کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش 6

  • عنوان: مقاومت مصالح
  • نویسنده: Beer & Johnston / David Mazurek / Elwood Russell Johnston / Ferdinand Pierre Beer / John DeWolf
  • چاپ: چاپ ششم
  • ISBN-10: 0073380288
  • دسته: مکانیک مواد
  • نوع: کتاب
  • زبان: کتابها به زبان انگلیسی

 

حتما ببینید: دانلود کتاب مقاومت مصالح جانسون ویرایش ۸

حتما ببینید: دانلود حل المسائل مقاومت مصالح جانسون ویرایش ۷

حتما ببینید: دانلود حل المسائل دینامیک بیر جانسون ویرایش ۱۰

حتما ببینید: دانلود کتاب استاتیک و دینامیک بیر جانسون ویرایش ۱۲

حتما ببینید: دانلود حل المسائل استاتیک بیرجانسون ویرایش ۱۰

حتما ببینید: دانلود کتاب مقاومت مصالح هیبلر ویرایش ۱۰

شما میتوانید نسخه انگلیسی این کتاب را دانلود نمایید.

در انتها نظر را خود را درباره ای کتاب با ما در میان بگذارید.

 

 

https://graphicstart.ir?p=4006

آخرین محصولات

34%
دانلود حل المسائل مهندسی مکانیک سیالات الگر ویرایش 9
قیمت اصلی ۲۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۲۰۰ تومان است.33.8%
۰ فروش        
34%
دانلود حل المسائل مدارهای الکتریکی نیلسون ویرایش 9
قیمت اصلی ۲۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۲۰۰ تومان است.33.8%
۰ فروش        
63%
دانلود کتاب ریاضیات مهندسی لادیس کوواک فارسی
قیمت اصلی ۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۲۰۰ تومان است.63.2%
۰ فروش        
برو بالا
تیکت جدید